ПРАВИЛА
Правила користування сайтом Deepmetrics.tv (надалі – Сайт)

Чинні правила створені Адміністрацією сайту Deepmetrics.tv (надалі – Адміністрація сайту) і становлять відкриту пропозицію користувачам (оферту в розумінні ч. 2 ст. 638 Цивільного кодексу України) укласти договір на умовах, викладених у цьому документі. Реєстрація користувача на Сайті є акцептом цієї оферти.

Загальні положення

1. Адміністрація сайту не гарантує цілодобову доступність Сайту.

2. Адміністрація сайту залишає за собою право на власний розсуд у будь-який момент відмовити будь-якому користувачеві у доступі до Сайту, в тому числі у разі порушення користувачем цих правил.

Порядок користування Сайтом

1. Щоб отримати доступ до використання сайту всі користувачі проходять процедуру реєстрації. При реєстрації користувач має надати достовірну, точну та повну інформацію про себе з питань, які подані у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

2. При використанні можливостей Сайту ні користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача, не мають право здійснювати наступні дії:

  • копіювати або змінювати програмне забезпечення Сайту, створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сайту;
  • проникати у програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;
  • модифікувати Сайт, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;
  • використовувати Сайт (інформацію, отриману за допомогою Сайту) для будь-яких комерційних цілей без отримання згоди Адміністрації сайту;
  • копіювати, записувати, змінювати або іншими шляхами використовувати контент на сайті без отримання попередньої згоди Адміністрації сайту та укладення відповідного договору з правовласником контенту.

3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед користувачами за достовірність інформації, розміщеної на Сайті.

4. Програмні продукти і сервіси проходять тестування, тому Адміністрація сайту не може гарантувати, що програмне забезпечення сервісів Сайту не містить помилок або буде функціонувати безперебійно.

5. Адміністрація Сайту не здійснює обов'язкової перевірки інформації, яка розміщується користувачами на Сайті.

6. Інформація про телевізійну аудиторію телеканалів, яку користувач може отримати за допомогою Сайту, є результатом обробки та аналізу даних про кількість переглядів відповідного телевізійного контенту в конкретних телекомунікаційних мережах. Отримана інформація не є репрезентативною для всіх телекомунікаційних мереж в Україні водночас.

7. Статистична інформація про телевізійну аудиторію телеканалів не є результатом проведення будь-яких окремих досліджень за запитом від третіх осіб, а отримана внаслідок узагальнення даних про кількість переглядів абонентами телерадіопрограм у межах відповідної програмної послуги.

Відповідальність і гарантії

1. Користувачі гарантують, що володіють необхідними майновими правами на розміщувані ними об'єкти авторського, суміжного права, а також самостійно несуть відповідальність за будь-який розміщуваний на Сайті контент. У тому числі за розміщення на Сайті будь-яких аудіовізуальних творів (у тому числі рекламних роликів ) або інших об'єктів авторських, суміжних прав згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права».

2. Користувачі також гарантують, що внаслідок розміщення ними матеріалів (контенту) на Сайті жодним чином не порушуватимуться права та інтереси третіх осіб. У разі пред'явлення від третіх осіб вимог (претензій, позовів) користувачі зобов'язуються самостійно і за власний рахунок урегулювати відповідні вимоги (претензії, позови), що виникли у зв'язку з розміщенням користувачами контенту на Сайті.

3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виникли у користувачів або третіх осіб у зв'язку із використанням Сайту.

Набуття чинності та порядок зміни цих правил

Правила і всі зміни до них набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті. Зміни у правила можуть бути внесені Адміністрацією сайту в будь-який час і будуть розміщені на Сайті. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією правил перед кожним використанням Сайту. Користувач, який продовжує використання Сайту, автоматично погоджується із внесеними змінами.